MusicBox Logo
RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o.
Cintorínska ul. 3248/12, 92101 Piešťany

Tel:+ 421 905 241576, +421 948 241576, Fax: +421 33 7626949

IČO: 36 727 784, DIČ: 2022321488

bankové spojenie: Tatrabanka a.s., č. účtu: 2629146428/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,
oddiel: Sro, Vložka číslo: 19512/TTeamfunkciae-mail: mobil
Tibor Baranovský konateľtibor@musicbox.sk+421905241576 +421948241576
Michal Pecho technikmichal@musicbox.sk+421915799088

KONTAKTNÉ
INFORMÁCIE