MusicBox Logo
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete na www.musicbox.sk, sú chránené v zmysle zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov „O ochrane osobných údajov“.
www.winreplicas.com

RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o., nepožaduje žiadne Vaše osobné údaje, ak ich neposkytnete dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb alebo zapojenia sa do súťaže. Na stránkach www.musicbox.sk sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby alebo zapojenia sa do súťaže osobné údaje poskytnete, garantujeme ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne pre potreby RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o.. Zároveň vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám.Rolex Replica Watches


RAM AGENCY SLOVAKIA s.r.o., Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.
SYSTÉMOVÉ
INFORMÁCIE
- Ochrana osobných údajov